Aceste preseturi sunt create pentru editarea fotografiilor în formatul RAW în LIGHTROOM. Preseturile pot da rezultat diferit în dependență de fotografie și uneori necesită careva modificari adăugătoare. Ele lucrează ca un "filtru", ele nu editează pielea. In cazul în care editați fotografiile în formatul JPG atunci rezultatul poate fi complet diferit comparativ cu fotografiile RAW.
Autumn pack e perfect pentru portrete, arhitectură. 
Cu procurarea unui pack de preseturi primiți și instrucțiuni de utilizare.

COLD AUTUMN

WARM AUTUMN

60s

BUY PACK 10€